Lovstof

Nedenfor finder du vores liste af relevant lovstof der kan læses online ved at klikke på lovens titel i kolonnen Titel.

Når du klikker på en lovtitel, så bør du lige tjekke om der står Gældende eller Historisk i øverste højre hjørne af den side du kommer til på Retsinformation.dk. Hvis der står Historisk, så er loven blevet ændret siden vi sidst opdaterede denne side og så må du gerne orientere webmaster pr. mail, så vi kan rette listen her.

Vi prøver at opdatere denne side hver søndag, men det kan glippe pga. travle kalendere og andre faktorer.

Siden blev sidst opdateret og nye love indarbejdet d. 16. februar 2018.

Du kan trække tabellen mod venstre for at se flere detaljer i den.

Type Nummer Dato Titel
BEK 1138 2010.12.02 Anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger
BEK 1160 2015.09.29 Anvendelse af tvang i psykiatrien
LOV 429 2000.05.31 Behandling af personoplysninger
BEK 664 1998.09.14 Betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier
BEK 947 2009.09.24 Bistandsværger
LOV 440 2004.06.09 Det Etiske Råd
LOV 349 2003.03.22 Folketingets Ombudsmand
BEK 1339 2010.12.02 Forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn
BEK 1068 2001.12.17 Forretningsorden for Retslægerådet
BEK 1447 2010.12.15 Forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
BEK 433 2014.04.22 Forvaltningsloven
BEK 1340 2010.12.02 Fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser
BEK 1462 2017.12.11 Fri proces
BEK 665 1998.09.14 Information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v.
LBK 1022 2017.08.28 Klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
BEK 1463 2017.12.11 Offentlig retshjælp ved advokater
LOV 606 2013.06.12 Offentlighed i forvaltningen
BEK 1341 2010.12.02 Patientrådgivere
BEK 1414 2010.12.10 Personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til strafferetlig afgørelse
LOV 956 2015.08.20 Politiets virksomhed
LOV 60 1961.03.25 Retslægerådet
LBK 1101 2017.09.22 Rettens pleje (Retsplejeloven)
LOV 442 2004.06.09 Retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb
og oplysningspligter
LBK 1096 2017.09.13 Retssikkerhed og administration på det sociale område
BEK 293 2017.03.27 Ret til sygehusbehandling m.v.
BEK 1093 2015.09.11 Samtaler efter ophør af tvangsforanstaltning og magtanvendelse på psykiatriske afdelinger.
LBK 102 2018.01.29 Serviceloven
BEK 977 2017.08.09 Straffeloven
LBK 1491 2017.12.13 Straffuldbyrdelsesloven
LBK 1188 2016.09.24 Sundhedsloven
LBK 790 2002.09.10 Sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.
BEK 241 2017.03.01 Tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte
BEK 1342 2010.12.02 Tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger
BEK 200 2004.03.25 Udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt i hospital eller institution i henhold til strafferetlig afgørelse eller i medfør af farlighedsdekret
BEK 1343 2010.12.02 Underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien
BEK 1102 2015.09.11 Undersøgelse af post, patientstuer og ejendele, kropsvisitation samt beslag-
læggelse og tilintetgørelse af genstande m.v. på psykiatrisk afdeling
LOV 503 2009.06.12 Ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger
LOV 706 2010.06.25 Ændring af klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.m.
LOV 519 2004.06.09 Ændring af lov om forbud mod tv-­overvågning m.v. og lov om behandling af personoplysninger
LOV 428 2003.06.10 Ændring af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.
LOV 404 2010.04.21 Ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Copyright © 1997-2018 Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark - CVR 36 33 90 12