Bliv medlem af Landsforeningen af Bistandsværger og Patientrådgivere (LPD)

På denne side kan du melde dig ind i LPD eller gratis abonnere på LPD Avisen i trykt form.

Det giver dig flere fordele at melde dig ind i LPD i stedet for at blot modtage LPD Avisen:

  1. Du kan deltage i LPDs lukkede Facebook gruppe hvor medlemmer udveksler erfaringer.
  2. Du får stemmeret på LPDs årlige landsmøde og kan dermed påvirke LPDs fremtidige arbejde.
  3. Du støtter LPDs fortsatte arbejde for at gøre det nemmere at være bistandsværge og patientrådgiver.

Du kan til enhver tid se dit medlemsnummer på bagsiden af LPD avisen, når du modtager denne med posten.

Du betaler kontingentet ved at lave en straksoverførsel til følgende bankkonto INDEN du melder dig ind:

Kontonummer 0704-0002485087 i Jyske Bank (husk at anføre navn, adresse og dato)

Kontingentet koster kr. 350,- og gælder for hele det indeværende kalenderår.

Straksoverførslen er for, at kassereren kan behandle din indmelding så snart den modtages.

Indtast venligst dine oplysninger nedenfor. Hvis du sidenhen finder fejl, så bør du hurtigst muligt sende en mail til kassereren og angive de korrekte oplysninger.

Hvis du har indbetalt kontingentet, afkryds venligst her.
Arbejder du som listebistandsværge, så sæt flueben her.
Arbejder du som pårørendebistandsværge, så sæt flueben her.
Arbejder du som patientrådgiver, så sæt flueben her.
Har du ingen af ovenstående tre roller, så sæt flueben her.
Angiv antal trykte LPD Aviser du ønsker tilsendt (0 = ingen).
Dette udsendes pr. mail i fremtiden, så snart vi får det hele på plads.

Copyright © 1997-2017 Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark - CVR 36 33 90 12